Print this page

c

Skeie Brass øver tirsdager og ber alle møte kl. 19:15 slik at vi kan sitte spilleklare til kl. 19:30.

Dirigent: Nigel Fielding


 SPILLEPLAN  
Høsten 2016

DAG  DATO  HVA  TID 
Tirsdag   23.08   Første øvelse etter ferien   19.30 - 22.00  
Fredag-Søndag   02-04.09   Oppstartsseminar- Høyland Gård    
Fredag-Søndag   21-23.10   Siddis Seminar    
Søndag   30.10   Bydelskonsert - Hundvåg kirke.    
Onsdag   02.11   Før-Siddiskonsert    
Lørdag   05.11   Siddis Brass    
Lørdag   18.11   Spilleoppdrag for Avdeling for Patologi    
Søndag   11.12   9 Lessons & Carols    
Tirsdag   13.12   Siste øvelse før jul   19.30-22.00  
Tirsdag   03.01   Første øvelse etter jul   19.30-22.00  
Fredag-Søndag   20-22.01   NM Seminar    
Torsdag-Søndag   03-05.02   NM Brass